Polityka Prywatności

Przedstawię Ci zasady dotyczące przetwarzania danych w ramach newslettera, sklepu oraz strony www.agnieszkarodatus.pl.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administrator, czyli ja – Agnieszka Rodatus.

 

W jakim celu przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 •  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą newslettera podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Newsletter

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter).

W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika na etapie potwierdzenia adresu mailowego, dane osobowe Użytkownika podane w Serwisie takie jak imię oraz adres email zostaną przekazane do partnera Administratora – MailerLite (https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy) – w celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika.

Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.

 

Ciasteczka

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google, MaileLite, AutoPay (do 28.08.2023 – BlueMedia)). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Jeżeli wyłączysz lub ograniczysz obsługę plików cookies to strona może działać gorzej lub niektóre z funkcji zostaną poza Twoim zasięgiem.

 

Usługi dietetyczne

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z mojej pomocy w ramach współpracy indywidualnej, zbiorę od Ciebie wywiad zdrowotno-żywieniowy obejmujący podanie takich danych, jak: imię, pierwsza litera nazwiska, adres e-mail, rok urodzenia, masa i wysokość ciała, obwody talii i bioder, historię chorób i inne kwestie związane z Twoim zdrowiem. Te informacje zbieram przez formularz Google lub na drodze wywiadu wideo na platformie Google Meet. Dane te będę przechowywać do czasu zakończenia współpracy i nie będą one udostępniane osobom trzecim.

Przechowywanie danych przez cały czas współpracy daje mi możliwość monitorowania zmian w Twoim stanie zdrowia i codziennych nawykach, co pozwala mi lepiej planować naszą dalszą współpracę.

 

Jak długo będą przetwarzane dane?

W zależności od podstawy ich przetwarzania i pochodzenia tych danych, co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres ten może zostać wydłużony jedynie, jeżeli zobowiąże mnie do tego przepis lub też organ państwowy.

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

Co możesz zrobić w zakresie przetwarzania danych?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, to w każdej chwili możesz ją wycofać.

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

Z kim się dzielę danymi?

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przekazanie danych Poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu obsługi strony udostępniam Twoje dane dostawcom narzędzi. Za każdym razem jednak jesteś informowany o zakresie przekazania danych oraz momencie ich przekazania do podmiotów trzecich. Podmioty te mogą mieć siedzibę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub też poza nim:

-> W ramach EOG:

 • MailerLite Limited – dostarczający narzędzie newslettera. Zbierane dane identyfikują użytkownika w ramach podanego adresu mailowego oraz imienia. Więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
 • Auto Pay S.A. (do 28.08.2023 Blue Media S.A.) – dostarczający bramkę płatności. Zbierane dane identyfikują użytkownika w ramach podanych numerów rachunków bankowych oraz dane dotyczące nadawcy i odbiorcy, tytuł przelewu, adres email, numer IP urządzenia, z którego zlecono transakcję. Więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
 • Zencal sp. z o.o. – dostarczający narzędzie do umawiania konsultacji. Zbierane dane identyfikują użytkownika w ramach podanego adresu mailowego oraz imienia i nazwiska, opcjonalnie numeru telefonu. Więcej informacji o standardach prywatności  narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://www.zencal.io/docs/privacy-policy

-> Poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które zapewniają odpowiednie standardy przetwarzania danych:

 • Dla Google Inc. – dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
 

Obecna treść Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem 19.06.2023